Nowy Folwark, ul. Nowa 5
61 438 85 54
ssp-nf@wrzesnia.pl
logo
logo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

DRUKUJ

Informacja dla uczniów i rodziców:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, rodzice i uczniowie mogą kontaktować się z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem telefonicznie: 614388946; 614388940.

Dyżury telefoniczne pełnione od poniedziałku do piątku w godzinach pracy.

Zachęcamy do kontaktu.

PEDAGOG mgr Marlena Szternel
 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-12.35

8.00- 12.50

9.50-12.50 i 13.35-14.45
8.45 - 12.50
 
9.30-13.50
 

PSYCHOLOG mgr Dorota Kurowska
 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 12.00

12.30-15.30

--------------

8.00-12.00

-------------

 

Można kontaktować się także przez e-dziennik i za pomocą poczty elektronicznej:

pedagog: marlena.szternel@ssp-nf.wrzesnia.pl

psycholog: dorota.kurowska@ssp-nf.wrzesnia.pl

 

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrześni

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną związaną z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom (lub prawnym opiekunom), nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu wrzesińskiego, jak również dzieciom nie uczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu wrzesińskiego. Ponadto udziela pomocy dzieciom i młodzieży wadą wzroku, słuchu oraz z autyzmem.

Dane kontaktowe:

ul. Leśna 10

62-300 Września

Tel. 61 102 13 90

+48 603 993 506

e-mail: poradniapsychwrzesnia@op.pl

e-mail: sekretariat@ppp-wrzesnia.pl

strona www: www.ppp-wrzesnia.pl

 

 

TELEFONY ZAUFANIA

800 100 100 - bezpłatny Telefon dla Rodziców i Nauczycieli, czynny pon- pt, godz. 12.00 – 15.00 dyżurują konsultanci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

116 111 – CAŁODOBOWY Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,

800 080 222 - CAŁODOBOWY Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Itaka,

800 702 222 - CAŁODOBOWE Centrum Wsparcia Fundacji Itaka,

116 123 - Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, pon.-pt. 14.00-22.00,

22 484 88 01 Antydepresyjny telefon zaufania Fundacji Itaka czwartek: 16:00 – 20:00,

22 594 91 00 - Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji śr.-czw. 17.00-19.00,

603 993 506 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wrześni (https://ppp-wrzesnia.pl/).Radzenie sobie ze stresem

Sytuacja zamknięcia w domu może powodować stres u dzieci i dorosłych. Najmłodsi nie zawsze potrafią radzić sobie z przeżywanymi emocjami i zdarza się, że ich reakcje są nieadekwatne do sytuacji. Takie reakcje stanowią duże wyzwanie dla wszystkich, szczególnie dla rodziców. Wymaganie od dzieci, tego żeby potrafiły radzić sobie z przeżywanymi emocjami jest zadaniem ponad siły. Najpierw trzeba je tego nauczyć. Większość z nas uczy się regulowania swoich emocji poprzez obserwację tego, jak radzą sobie inni. Te sposoby nie zawsze są korzystne dla dalszego rozwoju psychospołecznego. Dlatego ważnym zadaniem jest pomoc dziecku w zrozumieniu jego emocji, następnym krokiem będzie dopiero radzenie sobie z tymi emocjami, które sprawiają mu najwięcej kłopotów. Często wydaje się, że rozwiązaniem jest samokontrola czyli zdolność do hamowania impulsywnych zachowań i emocji, oparta na silnej woli. Jednak obecnie zauważa się, że blokowanie emocji  nie zawsze przynosi oczekiwane efekty i nie stanowi podstawy zdrowego umysłu. Korzystniejsze wydaje się skorzystanie z  rozwiązania jakim jest rozwijanie samoregulacji. Zapraszam do zapoznania się z kolejnym artykułem w którym nieco więcej informacji o tym, czy jest samoregulacja.

Źródła:
Stuart Shanker "Samoregulacja w szkole"
Psychologia w szkole nr 2 (55)/2019
 
Kilka słów o regulowaniu swoich emocji
Na początek wyjaśnienie czym jest samoregulacja. Samoregulację można rozpatrywać w 5 obszarach: biologicznym, emocjonalnym, poznawczym, społecznym i prospołecznym. W tych obszarach działa stres i warto zadbać o potrzeby w każdym z nich, aby skutecznie radzić sobie z jego negatywnymi skutkami. W obszarze biologicznym stres może wynikać z nadwrażliwości na bodźce np. gdy dziecko reaguje nadmiernie na bodźce takie jak: światło, dźwięk lub zapach. Przykładowo długotrwałe działanie hałasu może powodować negatywną zmianę zachowania u dziecka. Kolejny obszar- emocjonalny – jest jednocześnie kluczowy, radzenie sobie z silnymi emocjami pozytywnymi i negatywnymi pochłania dużą ilość energii dziecka, która mogłaby zostać przeznaczona na naukę i koncentrację. Dlatego też tak ważna jest nauka umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami. Obszar poznawczy natomiast dotyczy myślenia i uczenia się. Stres tutaj może być spowodowany na przykład zbyt dużą ilością udzielanych informacji lub zbyt trudnym materiałem do przyswojenia. Kolejny obszar – społeczny – odnosi się do relacji z rówieśnikami, tego czy dziecko potrafi te relacje nawiązywać i utrzymywać, czy popada w konflikty. Z kolei obszar prospołeczny związany jest z rozwojem empatii u dziecka, a stres w tym zakresie może przejawiać się na przykład w sytuacji konieczności rezygnacji z własnej potrzeby na rzecz kogoś innego.
Wymienione obszary działania stresu wpływają na siebie wzajemnie i trudności doświadczane przez dziecko w jednym z nich będą miały odzwierciedlenie w pozostałych. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie własnego stanu spokoju i pobudzenia, następnie rozpoznanie przyczyn stresu i umiejętność stworzenia strategii radzenia sobie. Dopiero po tym powinno nastąpić podjęcie działań w celu usunięcia stresor (czyli tego, co spowodowało pojawienie się stresu). Nie mniej ważna jest też skuteczna regeneracja po tym, jak poradziliśmy sobie z stresorem.
Źródła:
Stuart Shanker "Samoregulacja w szkole"
Psychologia w szkole Nr 2 (55)/2019


 

POLECANE SERWISY

dowiedz się więcej

  • men logo
  • oke logo
  • ore logo
  • wrzesnia logo
  • office logo

MAPKA

zobacz jak do nas dojechać

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,Samorządowa  Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów  Folwark, ul. Nowa 5??62-300 Września??tel. 61 438 85 54?fax 61 438 86 46??e-mail:  ssp-nf@wrzesnia.pl
Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów

Nowy Folwark, ul. Nowa 5
62-300 Września

tel. 61 438 85 54

e-mail: ssp-nf@wrzesnia.pl
© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone ssp-nf.wrzesnia.pl

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl