Nowy Folwark, ul. Nowa 5
61 438 85 54
ssp-nf@wrzesnia.pl
logo
logo

Orlik

DRUKUJ

Godziny otwarcia ORLIKÓW


 

ORLIK

TERMIN I GODZINY OTWARCIA

maj

czerwiec

Orlik Września,
ul. Kościuszki 24

tel. 603 607 786

tel. 609 965 383

 

Orlik Września,
ul. Słowackiego 41

tel. 696 487 017

tel. 506 034 016

 

Orlik Września,
ul. Szkolna 1

tel. 531 475 256

tel. 600 023 438
 

Orlik Września,
ul. Kosynierów 32

tel. 691 749 737

tel. 788 281 796

 

Orlik Nowy Folwark,
ul. Nowa 5

tel. 609 862 668

tel. 502 630 995

 

w godzinach:

 

poniedziałek - piątek

15:30 – 20:30

 

sobota

10:00 – 16:00

 

niedziela – nieczynne

 

1-3.05.2023 r. – nieczynne

 

 

w godzinach:

 

poniedziałek – piątek

15:30 – 20:30

 

sobota

10:00 – 16:00

 

niedziela – nieczynne

 

8.06.2023 r. – nieczynne

 


 

 


--------------------------------------------------------------------------------------

ORLIK

 

 

 

Zasady korzystania z obiektu:

- zachowanie dystansu społecznego,

- obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

- ograniczona liczba osób – maksymalnie 6 osób,

- weryfikacja uczestników (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja obiektu oraz zgłoszenie się do opiekuna obiektu przed wejściem),

- brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

- obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

- korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja innego po każdym użyciu,

- dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

 

Kontakt w celu rezerwacji obiektu:

Orlik Nowy Folwark,
ul. Nowa 5

tel. 609 862 668

502 630 995

 

.   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kontakt do Animatorów Orlika:
Leszek Karwasiński, 609 862 668
Stanisław Kowalczyk, 502 630 995


Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”

 
 1. Boiska są czynne w następujących terminach:
 
 1. planowe zajęcia szkolne dla uczniów danej szkoły: poniedziałek – piątek   w godz. 8.00 – 16.00
 
 1. boiska dostępne dla wszystkich chętnych:    poniedziałek – piątek w godz.   15.00 – 21.00; sobota   w godz. 11.00 – 17.00; niedziela – zamknięty.
 
 1. szczegółowe godziny korzystania z danego boiska w danym miesiącu określa Grafik korzystania z kompleksu boisk sportowych, stanowiący załącznik do tego Regulaminu.
 
 1. W celu zaoszczędzenia energii elektrycznej wprowadza się w miesiącach: marzec, październik i listopad minimalne limity liczebności użytkowników korzystających z obiektu od godziny 15.30 – 20.30:
 
 1. dla boiska piłkarskiego – 10 osób,
 
 1. dla boiska wielofunkcyjnego – 10 osób.
 
 1. Dla racjonalnego wykorzystania boisk Orlik 2012 znajdujących się na terenie miasta i gminy Września ustala się Grafik korzystania z boisk sportowych w niedziele w miesiącach wiosennych i jesiennych.
 
 1. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1b koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy.
 
 1. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
 
 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u trenera środowiskowego.
 
 1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego   z zastrzeżeniem pkt. 8a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z krótki korkami  z tworzywa sztucznego).
 
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 
 1. używania butów piłkarskich z długimi metalowymi korkami oraz kolców,
 
 1. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.
 
 1. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 
 1. wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 
 1. palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
 
 1. zaśmiecania,
 
 1. przeszkadzania z zajęciach lub grze,
 
 1. zakłócanie porządku i używania słów wulgarnych,
 
 1. przebywanie na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku; w miesiącach jesiennych dopuszcza się korzystanie z boisk pod opieka osób dorosłych,
 
 1. wprowadzania zwierząt,
 
 1. korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego.
 
 1. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt. 1a:
 
 1. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
 
 1. użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
 
 1. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 
 1. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialna ponoszą osoby korzystające.
 
 1. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 
 1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niżej wymienionego regulaminu,  a w szczególności stosować się do uwag trenera środowiskowego.
 
 1. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje trener środowiskowy.
 
 1. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 8 korzystania z boisk podejmuje trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji może:
 
 1. nakazać zmianie obuwia sportowego,
 
 1. zwrócić uwagę za niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
 
 1. nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
 
Dyrektor SSP im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku
Sławomira Czarnecka


 

POLECANE SERWISY

dowiedz się więcej

 • men logo
 • oke logo
 • ore logo
 • wrzesnia logo
 • office logo

MAPKA

zobacz jak do nas dojechać

Orlik,Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów Folwark, ul. Nowa 5??62-300 Września??tel. 61 438 85 54?fax 61 438 86 46??e-mail: ssp-nf@wrzesnia.pl
Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów

Nowy Folwark, ul. Nowa 5
62-300 Września

tel. 61 438 85 54

e-mail: ssp-nf@wrzesnia.pl
© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone ssp-nf.wrzesnia.pl

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl